Tungkol sa PSLLF

Kilala rin bilang PSLF o PSLLF; isang propesyunal na organisasyong nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng wikang Filipino, pangunahin sa edukasyon at sa pananaliksik. Ang PSLLF ay isa rin sa mga kasaping-organisasyong tagapagtatag ng Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA) na nanguna sa matagumpay na pakikibaka para mapanatili ang mga asignaturang Filipino at Panitikan sa kolehiyo.