Mga Opisyal ng PSLLF

[Kasalukuyang inu-update…]

Kasalukuyang Pamunuan

Pangulo         

David Michael M. San Juan, PhD

Full professor sa Departamento ng Filipino, De La Salle University-Manila (DLSU-Manila). Nagtapos ng doktorado sa Southeast Asian Studies sa Centro Escolar University, Master of Arts in Teaching Filipino sa Philippine Normal University, at BSE Filipino (magna cum laude) sa Bulacan State University. Kasalukuyang kumukuha ng PhD in Development Studies (Research Track) sa Political Science Department ng DLSU-Manila. Itinanghal na Makata ng Taon 2010 ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) dahil sa pagwawagi ng Unang Gantimpala sa Gawad Komisyon sa Tula-Talaang Ginto , at Mananaysay ng Taon 2009 dahil sa pagwawagi ng Unang Gantimpala sa Gawad Surian sa Sanaysay ng KWF. Awtor ng teksbuk at/o lektyurer sa mga paksang pangkultura, pang-edukasyon, at pangkaunlaran. Bilang kinatawan ng PSLLF, nagsilbing Vice Head ng Pambansang Komite sa Wika at Salin (National Committee on Language and Translation) sa ilalim ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA). Kasalukuyang Associate Member ng Division 1 (Governmental, Educational and International Policies) ng National Research Council of the Philippines (NRCP). Isa sa mga lead convener ng Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (Tanggol Wika) na nagtataguyod ng pagkakaroon ng Filipino at Panitikan bilang mga required na asignatura sa kolehiyo.

                    

Pangalawang Pangulo

Santiago T. Flora, Jr.

Pangalawang Pangulo para sa Operasyon at Direktor ng Opisina ng Gawain at Serbisyong Pangmag-aaral ng Quezon City Polytechnic University.  Nagtapos siya ng Bachelor of Arts major in Technical Filipino (cum laude) sa Gregorio Araneta University Foundation at Master in Government Management sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.  May mga yunit din siya sa MA Filipino sa UP Diliman at PhD Filipino sa De La Salle University.

 

Kalihim                                                         

Alvin Ringgo C. Reyes

Nagtuturo ng Filipino sa College of Tourism and Hospitality Management, University of Sto. Tomas. Nagtapos ng M.A. sa Araling Filipino sa DLSU – M at kumukuha ng doktorado sa nasabing unibersidad. Awtor ng teksbuk sa hayskul.

 

Ingat-yaman                                                 

Emma O. Sison

Nagtapos ng BSE Major sa Filipino at Minor sa Ingles sa Philippine Normal College, Maynila. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral at kasalukuyang nasa proseso ng disertasyon ng Phd Laderrized Program ng Filipino Language and Literature sa Pamantasang De La Salle. Nagturo siya sa paaralang sekundarya ng 13 taon at  pang 32 taon na siyang nagtuturo sa kolehiyo. Naging bahagi siya ng pagtatatag ng De La Salle–Kolehiyo ng Saint Benilde mula noong taong 1988 hanggang 2010. Sa kasalukuyan ay patuloy na nagtuturo bilang part-time na fakulti ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Malalayang Sining sa Pamantasang De La Salle. Naging ingat-yaman  at patuloy siyang kasapi ng lupong tagapagpaganap ng PSLLF. Siya din ay Teacher Trainor Specialist ng Diwa Learning System Inc.

 

Awditor                                                         

Candelaria Cui-Acas, PhD

Nagretirong Puno, Sangay ng Impormasyon, Komisyon sa Wikang Filipino. Nagtapos ng PhD Filipino sa Manuel L. Quezon University.

 

PRO

 

Mga Direktor

 

Aurora E. Batnag, PhD*

Dating Direktor III sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).  Part-time faculty sa PNU at DLSU – Manila. Ko-awtor ng mga aklat sa pagsasalin at editor ng mga teksbuk. Nagtapos ng PhD Linguistics sa PNU.

Teresita F. Fortunato, PhD*

Professor sa wika at literatura, media studies sa andergradweyt, at linggwistiks at pagtuturo ng wika sa graduate school sa DLSU, ko-awtor ng mga teksbuk, lektyurer sa pambansa at internasyonal na komperensya. Nagtapos ng PhD in Linguistics mula sa Philippine Normal University,  Certificate Course in Advanced Language Testing bilang DECS-SEAMEO scholar sa Regional Language Centre, Singapore (1990). Naging Fulbright Asian Scholar–in-Residence sa University of  Washington, Seattle, Washington, USA  (1992) at sa University of Wisconsin-Madison  (2000)  sa programa ng South East Asian Studies Summer Institute (SEASSI). Tumanggap ng 3 Gawad SURIAN sa Sanaysay-Gantimpalang Collantes, Distinguished Teacher (DCS, Caloocan), National Award as Educator/Administrator (PNUAA),  holder ng Cecilio M. Lopez Professorial Chair at Don Eduardo Cojuangco Sr. Adm. Chair (DLSU). Naging miyembro ng CHED Tech Panel, consultant/evaluator ng DepEd Textbook Evaluation Team,  Execon ng NCCA, at lektyurer/trainor sa  national, regional, division schools press conferences.

Jonathan Geronimo

Kasalukuyang guro sa University of Santo Tomas at Tagapamahalang Editor ng HASAAN, interdisiplinaryong journal sa Filipino ng nasabing unibersidad. Kasalukuyang isinusulat ang kanyang disertasyon sa ilalim ng programang PhD sa Araling Filipino – Wika, Kultura at Media sa DLSU-Manila. Nagtapos ng MA Teaching in Filipino at BSE Filipino sa Philippine Normal University-Manila.

Crizel Sicat-De Laza

Kasalukuyang propesor ng wika at panitikan sa Unibersidad ng Santo Tomas. Nagtapos siya ng BA Philippine Studies, cum laude, noong 2008 sa UP-Diliman at MA Education, magna cum laude, noong 2010 sa Saint Louis University. Kasalukuyan niyang tinatapos ang kanyang doktorado sa programang Ph.D. Language Planning sa UP, Diliman. Kasalukuyan siyang Associate Editor ng HASAAN Journal, ang pambansang refereed journal sa Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas.  Nakapaglathala na rin siya ng mga teksbuk sa wika at panitikan para sa elementarya, hayskul at kolehiyo.Isa siya sa mga nagtatag at kasalukuyang Convenor ng TANGGOL WIKA (Alyansa ng mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino). Konsultant at textbook evaluator siya ng DepEd at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).

 

Jayson Petras

Katuwang na Propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman at Affiliate Faculty ng Faculty of Education, UP Open University. Nagsilbi rin siyang Visiting Professor-Researcher sa Faculty of Liberal Arts, Mahidol University, Thailand. Nagtapos siya ng BA Araling Pilipino (magna cum laude) at MA Araling Pilipino sa UP Diliman. Kasalukuyan niyang tinatapos ang kaniyang PhD Filipino: Pagpaplanong Pangwika sa nasabing unibersidad. Nakapaglathala na siya ng iba’t ibang artikulo hinggil sa wika, araling Pilipino, at sikolohiya sa mga seryal na Daluyan, Likhaan, Humanities Diliman, Malay, Dalumat, Sibol, Saliksik, at Diwa at nakapagbahagi ng mga panayam sa loob at labas ng bansa. Ilan sa mga parangal at gawad na kaniyang nakamit ay ang Language Training Grant ng Southeast Asian Studies Regional Exchange Program o SEASREP noong 2015; ikatlong gantimpala para sa lahok na salitang “Milenyal” sa Sawikaan 2016 ng Filipinas Institute of Translation at Komisyon sa Wikang Filipino; at 2017 The Empowering Network for the International Thai and ASEAN Studies (ASEAN) ng Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University.

Marina Merida

Honorary (bilang retiradong dating pangulo ng PSLLF: Pamfilo D. Catacataca, PhD*

Dating Direktor IV, Komisyon sa Wikang Filipino. Nagtapos ng Ph.D. sa University of the Philippines. Awtor at editor ng mga teksbuk. Nagtuturo ng Filipino sa National Teachers College.

*Mga Dating Pangulo