Paano Magmiyembro sa PSLLF?

  1. Magbayad muna po ng 400 piso sa GCASH (A.R. Reyes): 0915-4819-604
  2. I-fill-out ang membership form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJs99iFr5L_m7XD1bW8SOPlkRucehzL6xU-lnH2GBAI3rj0Q/viewform
  3. Hintayin sa inyong email address ang membership e-certificate (within a week).

[Tuwing Linggo po magchecheck ng pumasok na membership fee, at tuwing Lunes naman po magpapadala ng membership e-certificate].

Annual regular membership: 400 piso

Bilang konsiderasyon sa krisis na dulot ng pandemya, ang mag-renew ng membership ngayong 2021 ay pagkakalooban ng membership e-certificate na balido para sa 2021 & 2022 (pero ang bayad ay pang-1 taon lamang)

•Life-time: 2,000 piso [may mga ispesipikong tuntunin]