Paano Magmiyembro sa PSLLF?

  1. Magbayad muna po ng 400 piso sa GCASH (A.R. Reyes): 0915-4819-604.
  2. I-screenshot ang proof of payment (kailangan po ito sa pagfifill-out ng form).
  3. I-fill-out ang membership form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI9YrtVon2dlqtF-Vt18adYDBQrCXg-aZxGz7ONTZ4N3YZHQ/viewform
  4. Hintayin sa inyong email address ang membership e-certificate (within a week).

[Tuwing Linggo po magchecheck ng pumasok na membership fee, at tuwing Lunes naman po magpapadala ng membership e-certificate. Ang annual membership ay valid hanggang Disyembre sa taon ng pagmimiyembro].

Annual regular membership: 400 piso

•Life-time: 2,000 piso [may mga ispesipikong tuntunin]