Misyon ng PSLLF

*Itaguyod ang mahusay na paggamit ng wikang Filipino sa iba’t ibang larangan, lalo na sa edukasyon at pananaliksik;
*Magsagawa ng mga aktibidad gaya ng forum, seminar at worksyap upang malinang ang kasanayan ng mga guro, empleyado, mag-aaral, mananaliksik at iba pang mamamayan sa paggamit ng wikang Filipino;


*Makapag-ambag sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagsusulong ng pananaliksik sa wikang Filipino;


*Makapaglimbag ng mga sangguniang aklat, pananaliksik atbp. sa wikang Filipino;


*Makapag-ambag sa pangkalahatang pagsisikap sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas