Mga Seminar ng PSLLF

Marso 9, 2019:

Libreng Seminar-Worksyap sa Pagtuturo ng/sa Filipino sa Bagong Kurikulum
Handog ng Departamento ng Filipino ng De La Salle University, Manila at ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF)

09 Marso 2019 (Sabado); 8am – 5pm
Lecture Room 1403, Andrew Hall,
De La Salle University, Taft Avenue, Manila