KAWÍNG Tomo 1 Bilang 2 (Disyembre 2017)

KAWÍNG [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)]

Tomo 1 Bilang 2 (Disyembre 2017)

 

PABALAT, LUPON NG EDITOR, AT MULA SA PUNONG EDITOR

Aurora E. Batnag

 

MGA ARTIKULO

 

Varayti ng Wika sa Lupaing Walang Lupa

(Language Variety in The Land Without Dry Soil)————————————————1-9

Aurora E. Batnag

 

Guro, Paaralan, at Bayan: Makabayang Pagsusuri sa Kasalukuyang Kurikulum ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas

(Teachers, Schools, and Communities: A Nationalist Analysis of the Current Curriculum in the Philippine Education System)————-———————————————— 10-34

David Michael M. San Juan

 

Proseso ng Pagsasalin ng Talumpating Inagural ni Barack Obama

(Process of Translating Barack Obama’s Inaugural Speech)—————————– 35-46

Alvin Ringgo C. Reyes

 

Pagbubuo ng Panimulang Glosaryo ng Mga Salitang Pantabangan

(Preparing a Preliminary Glossary of Pantabangan Words)—————————–– 47-72

Rommel V. Espejo

 

Mula Tula Hanggang Dula: Ang Panitikang Mapanghimagsik Sa Panitikang Pilipino

(From Poetry to Play: Subversive Literature in the Philippines)—————————73-93

Mark Joseph N. Rafal

 

 

AWIT

Ang Sagot ay Nasa Paglaban——————————————————————— 94-96

Joel Costa Malabanan

 

MGA TULA

Kahapon, Luntian————————————————————————————-97-99

Raquel E. Sison-Buban

 

Siklo ng Pagbabanyuhay————————————————————————100-101

Ronnel V. Talusan

 

Tatlong Tulang Dagli——————————————————————————102-103

Jonathan Vergara Geronimo

 

 

PERSONAL NA SANAYSAY

Nang Umagang Hindi Kami Naging Jolly—————————————————-104-110

Dolores R. Taylan

 

 

MGA MAIKLING KWENTO

 

Binyagan———————————————————————————————111-120

Ramilito B. Correa

 

Awa—————————————————————————————————121-139

Maria Lucille G. Roxas

 

###

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s