Video Lectures sa Panayaman 2020: E-Seminar sa Intelektuwalisasyon ng Filipino ng PSLLF@50

Mayo 5, 2020 (Martes) 8pm: “Enhanced Community Quarantine (ECQ) at Mass Testing: Datos at Pagsusuri para sa Pagdedesisyon sa Pagbalik sa ‘Normalidad'”

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/PSLLF/videos/566338534260963/

Mayo 6, 2020 (Miyerkoles) 8pm:                                                                                             “Wika at Kalusugan: Mga Modelong Tugon sa Krisis na Dulot ng COVID-19 sa Loob at Labas ng Pilipinas” *Lektyurer: David Michael M. San Juan (Pangulo, PSLLF; Propesor, DLSU-Manila)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/177282632359855/videos/3920753591298424/

Mayo 9, 2020 (Sabado) 10am: “Wika at Ekonomiks: Pagsusuri sa Opisyal na Datos sa Kahirapan Bilang Batayan ng Mungkahing Karagdagang Ayuda sa Panahon ng Pandemya” *Lektyurer: David Michael M. San Juan (Pangulo, PSLLF; Propesor, DLSU-Manila)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/watch/?v=257767485594625

Mayo 13, 2020 (Miyerkoles) 3pm:  “Paghahanda ng Powerpoint Video Para sa Flexible Learning” *Lektyurer: Santiago Flora (Pangalawang Pangulo, PSLLF)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/PSLLF/videos/174533620525778/

Mayo 13, 2020 (Miyerkoles) 8pm:  “Wika at Teknolohiya: Paglusong at Pagsulong sa Wika, Kultura, at Lipunang Filipino sa Sistemang Dihital: Pagtuturo at Pagkatuto sa ODeL (Open and Distance e-Learning)” *Lektyurer: Jayson Petras (Direktor, PSLLF; Propesor, UP-Diliman)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/PSLLF/videos/667915997100801/

Mayo 15, 2020 (Biyernes) 8pm: “Wika at Edukasyon: Ang Ugnayan ng Awtentikong Pagtataya sa Filipino at Paghubog ng Mga Mamamayang Tunay na Nakatutugon sa Krisis Gaya ng Pandemya” *Lektyurer: Alvin Ringgo Reyes (Direktor, PSLLF; Propesor, UST-Manila)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/PSLLF/videos/1505538402954265

Mayo 18, 2020 (Lunes) 8pm: “Wika at Agham: Ang Mga Calanoid at Ang Kanilang Halaga sa Mga Lawa sa Pilipinas” *Lektyurer: Dr. Dino T. Tordesillas (Propesor, UST-Manila)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/177282632359855/videos/1284998031695897/

Mayo 29, 2020 (Biyernes) 8pm: “Wika at Kasaysayan: “Ang mga Epidemya sa Panahon ng Diģmaang Pilipino Amerikano” *Lektyurer: Francis A. Gealogo (Propesor, ADMU; Convener, Tanggol Kasaysayan)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/PSLLF/videos/686487722139568/

Hunyo 3, 2020 (Miyerkoles) 8pm: “Wika at Social Media”  *Lektyurer: Rolando Tolentino (Propesor, UP-Diliman)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/PSLLF/videos/730317244172633/

Hunyo 10, 2020 (Miyerkoles) 8pm: “Wika at Musika: Saliw-ulinig: Muling Pagbu-Buklod Bilang Diskursong Musikal ng mga Musiko mula Pagbubukod” *Lektyurer: Abet Umil (Guro, PUP-Manila; Kasapi, bandang Bersus)

LINK SA VIDEO LECTURE: https://www.facebook.com/PSLLF/videos/256970152293799/

~~~

P.S. Iminumungkahing panoorin din ang mga VIDEO LECTURE sa Serye ng E-Lektura 2020 ng Tanggol Wika: https://tanggolwika.org/2020/05/03/e-lektura2020/ 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s