Post-Lecture Evaluation Form (Panayaman 2020 ng PSLLF@50)

Post-Lecture Evaluation Form (Panayaman 2020 ng PSLLF@50)

Para sa Lecture 11 (Wika at Humanidades) at 12 (Wika at Negosyo)  [BUBUKSAN ANG FORM NA ITO PAGKATAPOS NG LIVE PREMIERE NG Lecture 12. MANANATILING OPEN ANG FORM HANGGANG KINABUKASAN, Hunyo 20, 5:00 ng hapon]: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk64JH3pWn_3mqsuqXLhVmn6J42Pxrae1P_QBWnpjjdoQOTg/closedform

P.S. Ang mga sertipiko para sa Lectures 7, 8, 9, at 10 ay pansamantalang nakahinto po ang paggawa dahil abala sa preparasyon sa klase ang mayorya ng ating mga volunteer. HUWAG PO KAYONG MAG-ALALA DAHIL NEXT WEEK AY TATAPUSIN PO NAMIN IYON. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga at pagtangkilik.

Para sa iba pang detalye tungkol sa Panayaman 2020, bisitahin ang link na ito: https://psllf.org/2020/06/02/panayaman-2020-libreng-e-seminar-sa-intelektuwalisasyon-ng-filipino-ng-psllf50-sagot-sa-lahat-ng-tanong/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s