Status ng Pagpapadala ng E-SERTIPIKO para sa Panayaman 2020 ng PSLLF

Open Forum Student Council Poster

Status ng Pagpapadala ng E-SERTIPIKO para sa PANAYAMAN 2020: E-Seminar sa Intelektuwalisasyon ng Filipino, Bilang Pagdiriwang sa ika-50 Anibersaryo ng PSLLF at Mga Organisasyong Prekursor Nito (PSLLF@50)

MANGYARING PAKIBASA PO NANG BUO AT PAKI-SHARE AT PAKI-TAG NA RIN ANG MGA KAIBIGAN NINYO NA LUMAHOK DIN SA LEKTURA 1, 2, 3, 4, 5, at 6. 

E-SERTIPIKO Para sa Lektura 1 at 2:  (“Wika at Kalusugan: Mga Modelong Tugon sa Krisis na Dulot ng COVID-19 sa Loob at Labas ng Pilipinas” AT “Wika at Ekonomiks: Pagsusuri sa Opisyal na Datos sa Kahirapan Bilang Batayan ng  Mungkahing Karagdagang Ayuda sa Panahon ng Pandemya”): TAPOS NA PO ANG PAGPAPADALA NOON PANG 17 Mayo 2020).

Para sa Lektura 3 at 4(“Paghahanda ng Powerpoint Video Para sa Flexible Learning” AT “Wika at Teknolohiya: Paglusong at Pagsulong sa Wika, Kultura, at Lipunang Filipino sa Sistemang Dihital: Pagtuturo at Pagkatuto sa ODeL (Open and Distance e-Learning)”): TAPOS NA PO ANG PAGPAPADALA NOON PANG 21 MAYO 2020.

Para sa Lektura 5 (“Wika at Edukasyon: Ang Ugnayan ng Awtentikong Pagtataya sa Filipino at Paghubog ng Mga Mamamayang Tunay na Nakatutugon sa Krisis Gaya ng Pandemya”): TAPOS NA PO ANG PAGPAPADALA NOON PANG 22 MAYO 2020.

Para sa Lektura 6 (“Wika at Agham: Ang Mga Calanoid at Ang Kanilang Halaga sa Mga Lawa sa Pilipinas”): TAPOS NA PO ANG PAGPAPADALA AS OF 02 JUNE 2020.

~~~

Para sa nagsagot ng FORM PARA SA REMEDYO sa di nakakuha ng sertipiko sa Lektura 1, 2, 3, 4, at 5: PAKIHINTAY PO. GINAGAWA NA PO. IAANUNSYO PO NAMIN DITO RIN MISMO SA LINK NA ITO KAPAG NAIPADALA NA NAMING LAHAT.

Sa mga di pa nakatanggap ng para sa Lektura 6, BUBUKSAN PO NAMIN ANG FORM PARA SA REMEDYO SA LALONG MADALING PANAHON. ANTABAYANAN ANG ANUNSYO.

SAMANTALA, BINIBIGYANG-DIIN PO NAMIN NA MULA LEKTURA 7, WALA NA PONG REMEDYO PARA SA MGA MAGKAKAMALI PA RING MAGTYPE NG EMAIL ADDRESS, O GUMAMIT NG DEPED/SCHOOL/COMPANY EMAIL O EMAIL NA MAHIGPIT ANG ADMINISTRATOR/PROVIDER KAYA HINDI TUMATANGGAP NG EMAIL MULA SA AMIN, O PARA SA MGA MAGKAKAMALI SA PAGTYPE NG PANGALAN NILA SA FORM. MULI, INAASAHAN NA APAT NA BESES NA ICHECHECK MUNA NG PARTISIPANT ANG KANYANG ITINAYPE NA PANGALAN AT EMAIL SA FORM BAGO ITO ISUMUTE. 

MARAMING SALAMAT PO!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s