Apat na Tulang Pambata (Ibigay Mo sa Akin ang Iyong Kamay, Gabi, Bilog Ang Lahat, at Ang Pinya) (Kawíng 5.2)

Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

Apat na Tulang Pambata (Ibigay Mo sa Akin ang Iyong Kamay, Gabi, Bilog Ang Lahat, at Ang Pinya)

[p. 123-125] —– Gabriela Mistral (orihinal); Ursula L. Leguin, Robert Schechter, at D.M. Pettinella (mga salin sa Ingles); Eugene Y. Evasco (salin sa Filipino)

~~~

Balik sa buong isyu: Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s