Tungkol sa Kawíng (Refereed Journal ng PSLLF)

Ang Kawíng ay refereed/peer-reviewed at open access na journal sa Filipino ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino, Ink. (PSLLF). Inililimbag ito nang dalawang beses isang taon (tuwing Hulyo at Disyembre). Pangunahing layunin ng journal na maitaguyod ang intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa iba’t ibang larangan at maipalaganap ang mga bagong likhang panitikan ng mga manunulat sa wikang Filipino. Ang International Standard Serial Number/ISSN ng Kawíng ay 2546-1079 (Online) at 2546-1060 (Print). 

LUPON NG MGA EDITOR

 Punong Editor

 Aurora E. Batnag
 PSLLF
 
 Mga Kawaksing Editor 
 
 Jayson Petras
 University of the Philippines-Diliman 
 
 Jonathan Vergara Geronimo
 University of Santo Tomas
 
 David Michael M. San Juan
 De La Salle University-Manila
 
LUPON NG MGA KONSULTANT
 
 Janet Hope C. Tauro-Batuigas
 Ministry of Social Development, New Zealand
 
 Raquel Sison-Buban
 De La Salle University-Manila 
 
 Melania Lagahit-Flores
 University of the Philippines-Diliman
 
 Fanny A. Garcia
 De La Salle University-Manila
 
 Francis A. Gealogo
 Ateneo de Manila University
 
 Ramon G. Guillermo
 University of the Philippines-Diliman
 
 German V. Gervacio
 Mindanao State University-Iligan Institute of Technology
 
 Isaac Donoso Jiménez
 University of Alicante, Spain

 Epifanio San Juan, Jr.
 Polytechnic University of the Philippines

 Leslie Anne Liwanag 
 Visayas State University 
 
 Joi Barrios-Leblanc
 University of California-Berkeley
 California, USA

 Joel Costa Malabanan 
 Philippine Normal University-Manila 

 Leticia C. Pagkalinawan
 University of Hawaii in Manoa
 
 Ester T. Rada 
 San Beda University-Manila
 
 Rommel B. Rodriguez
 University of the Philippines-Diliman 

~~~
BALIK SA HOMEPAGE NG KAWÍNG