Opisyal na Templates, Peer Review Form & Rubrik, at Form para sa Pagsusumite sa Kawing

Paunawa: Bago sipatin ang webpage na ito, tiyakin na nabasa muna NANG BUO ang mga detalye sa PANAWAGAN para sa Mga Papel, Pananaliksik, Artikulo, Akdang Pampanitikan (Orihinal o Salin) sa Mga Regular na Isyu ng Journal na KAWÍNG ng PSLLF. Maraming salamat po.

OPISYAL NA TEMPLATE NG WALANG PANGALAN NA MANUSKRITO/ANONIMONG FILE NA ISUSUMITE [Inirerekomendang buksan sa laptop/desktop computer; i-click ang link, i-click ang FILE sa mga opsyon at pagkatapos ay i-click ang DOWNLOAD.]

Para sa ARTIKULO (saliksik/papel/rebyu)

Para sa AKDA (tula, sanaysay, maikling kwento, dagli, dula, CNF, atbp.)

Para sa SALIN

BUKOD NA PORMULARYO NA KAILANGANG ISUMITE KASABAY NG MANUSKRITO [Inirerekomendang buksan sa laptop/desktop computer; i-click ang link, i-click ang FILE sa mga opsyon at pagkatapos ay i-click ang DOWNLOAD.]

Para sa ARTIKULO

Para sa AKDA

Para sa SALIN

PEER REVIEW FORM & RUBRIK para sa mga artikulo/akda/salin (makatutulong ito para malaman ng may-akda/tagasalin kung saang bahagi pa niya dapat pagbutihin/isaayos ang kanyang artikulo/akda/salin BAGO ISUMITE)

Para sa ARTIKULO

Para sa AKDA

Para sa SALIN

FORM SA PAGSUSUMITE (AVAILABLE lamang kapag malapit na ang dedlayn ng pagsusumite para sa susunod na isyu) [Open na ang form ngayong Agosto 24 hanggang Setyembre 7, 2022]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s