Opisyal na Templates, Peer Review Form & Rubrik, at Form para sa Pagsusumite sa Kawing

Paunawa: Bago sipatin ang webpage na ito, tiyakin na nabasa muna NANG BUO ang mga detalye sa PANAWAGAN para sa Mga Papel, Pananaliksik, Artikulo, Akdang Pampanitikan (Orihinal o Salin) sa Mga Regular na Isyu ng Journal na KAWÍNG ng PSLLF. Maraming salamat po.

OPISYAL NA TEMPLATE NG WALANG PANGALAN NA MANUSKRITO/ANONIMONG FILE NA ISUSUMITE

Para sa ARTIKULO (saliksik/papel/rebyu)

Para sa AKDA (tula, sanaysay, maikling kwento, dagli, dula, CNF, atbp.)

Para sa SALIN

BUKOD NA PORMULARYO NA KAILANGANG ISUMITE KASABAY NG MANUSKRITO

Para sa ARTIKULO

Para sa AKDA

Para sa SALIN

PEER REVIEW FORM & RUBRIK para sa mga artikulo/akda/salin (makatutulong ito para malaman ng may-akda/tagasalin kung saang bahagi pa niya dapat pagbutihin/isaayos ang kanyang artikulo/akda/salin BAGO ISUMITE)

Para sa ARTIKULO

Para sa AKDA

Para sa SALIN

FORM SA PAGSUSUMITE (AVAILABLE lamang kapag malapit na ang dedlayn ng pagsusumite para sa susunod na isyu) [Open na ang form ngayon para sa susunod na isyu; Agosto 31, 2021 ang dedlayn]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s