SURI, SALIKSIK, SANAY 4: Pambansang Kumperensya at Webinar-Worksyap sa Wika at Panitikan 2020

SURI, SALIKSIK, SANAY 4: Pambansang Kumperensya at Webinar-Worksyap sa Wika at Panitikan 2020 (via Zoom)

*Ipag-aaplay ng PSLLF ng CPD units kaya’t may inaasahang karampatang CPD units.
Registration fee para sa miyembro ng PSLLF (lifetime, 2019, o 2020): 600 piso (Panahon ng pagbabayad: Oktubre 15-Nobyembre 16)

Registration fee para sa hindi miyembro ng PSLLF: 800 piso (Panahon ng pagbabayad: Oktubre 15-Nobyembre 16)

REHISTRASYON para sa magbabasa ng papel, gurong magpapakitang-turo at finalist ng Gawad PSLLF sa Saliksik 2020: depende sa membership status ang halaga (Panahon ng pagbabayad: Oktubre 15-Nobyembre 6)

Paraan ng pagbabayad: deposito o fund transfer sa UCPB ACCOUNT NAME: Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino Inc. at ACCOUNT NUMBER: 10-120-0000-932

AGAD i-email ang deposit slip o screenshot ng online fund transfer, at ang katibayan ng membership (kung mayroon) sa sss4.psllf@gmail.com

Antabayanan ang CALL FOR PAPERS para sa kumperensya, CALL FOR PROPOSALS para sa demo teaching panel, at CALL FOR PARTICIPATION para sa Gawad PSLLF sa Saliksik 2020 (Gradwadong Tesis at Disertasyon)


IMBITASYON at IBA PANG DOKUMENTO:

Sipi ng programa:

Paki-share na rin po. Maraming salamat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s