Mga Detalye Hinggil sa Pangmadlang Webinar sa Pagsulat ng Saliksik/Artikulong Pang-Journal

ISKEDYUL (pana-panahong i-uupdate):

 1. “Pagsulat ng Rebyu ng Kaugnay na Literatura” [24 Pebrero 2021 (Miyerkoles) 8pm] – Dr. David Michael M. San Juan (PSLLF/Tanggol Wika/DLSU)
 2. “Paglilinaw sa Gamit ng Nang at Ng at Iba pang Samot-saring Paksa sa Sariling Editing” [03 Marso 2021 (Miyerkoles) 8pm] – Dr. Aurora E. Batnag (PSLLF)
 3. “Katutubong Pamamaraan ng Pananaliksik” [12 Marso 2021 (Biyernes) 8pm] – Dr. Jayson Petras (PSLLF/UPD)

MEKANIKS NG PAGLAHOK:

 1. Ang Pangmadlang Webinar sa Pagsulat ng Saliksik/Artikulong Pang-Journal ng PSLLF ay bukas para sa lahat ng gustong lumahok.
 2. I-like at i-follow ang Facebook page ng PSLLF (www.facebook.com/PSLLF).
 3. Markahan ang karampatang tugon sa www.facebook.com/PSLLF/events bago ang lekturang nais lahukan.
 4. Sa takdang iskedyul, panoorin ang mga lektura sa www.facebook.com/PSLLF/live
 5. I-share ang video ng lektura gamit ang #PSLLF2021
 6. Magkomento sa thread sa ilalim ng video (para sa katanungan, reaksyon atbp.). Pana-panahon ding magkakaroon ng live na open forum depende sa mga lektyurer.
 7. Kung nais magkaroon ng e-sertipiko ng paglahok, i-fill-out ang form na ilalabas pagkatapos na pagkatapos ng bawat lektura.
 8. Ang form para sa e-sertipiko ay mananatiling bukas hanggang dalawang oras lamang mula sa pagtatapos ng bawat lektura.
 9. TIYAKING TAMA ANG PANGALAN AT EMAIL ADDRESS (GMAIL DAPAT) NA ITA-TYPE SA FORM DAHIL SYSTEM-GENERATED NA PO ANG MGA E-SERTIPIKO AT HINDI PO MAG-EENTERTAIN NG ANUMANG REQUEST SA PAGPAPALIT NG PANGALAN AT/O MULING PAGPAPADALA NG E-SERTIPIKO.
 10. Maipapadala ang sertipiko bago matapos ang o pagkalipas ng isang buwan mula sa araw ng lektura. I-check din ang SPAM, SOCIAL, o PROMOTIONS folder ng inyong email. Minsan ay doon ipinadadala ang mga email na mula sa mga address na unang beses pa lamang na makakaengkwentro ng inyong email.
 11. Ang mga video lecture ay mapapanood pa rin sa Facebook page ng PSLLF kahit tapos na ang iskedyul ng mga lektura. Gayunman, hindi na makahihingi ng sertipiko ang mga manonood nito lagpas sa takdang iskedyul.

FORM PARA SA E-SERTIPIKO: (inilalabas pagkatapos na pagkatapos ng lektura at isinasara rin pagkatapos ng 2 oras):

STATUS NG PAGPAPADALA NG MGA E-SERTIPIKO

 1. Para sa Lektura 1: NAIPADALA NA (Marso 4, 2021)

5 thoughts on “Mga Detalye Hinggil sa Pangmadlang Webinar sa Pagsulat ng Saliksik/Artikulong Pang-Journal

  1. Mayroon na naman akong karagdagang kaalaman tungkols sa wasting gamit ng mga salita na maari Kong gamitin sa akong mga lektura.Maraming Salamat.

   Like

 1. Marami po akong natutunan s inyong ibinahaging lektyur.Makakatulong po ito sa akin bilang isang guro s Filipino.Lalo n ang mga wastong gamit ng mga nakalilitong mga salita,tulad ng NANG at NG. Maraming sakamat po.Pagpalain po kayo ng ating Buhay na Diyos.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s