Paano makalahok sa mga e-seminar sa Panayaman 2020 ng PSLLF at paano makakuha ng e-sertipiko

Paano makalahok sa mga e-seminar sa Panayaman 2020 ng PSLLF at paano makakuha ng e-sertipiko
*Open po ito para sa lahat. WALANG LIMITASYON SA SLOT DAHIL ONLINE NAMAN PO.
1) SIGURADUHING NA-LIKE na ang www.facebook.com/PSLLF
2) Panoorin ang lektura sa iskedyul ng LIVE PREMIERE sa link na ito: www.facebook.com/PSLLF/live
*Sa thread ay maaaring magtanong at/o magbigay ng kuru-kuro habang naka-live ang video
3) I-SHARE ang video lecture gamit ang mga hashtags na ibinigay ng PSLLF (bukod sa PALAGIANG #PSLLF50 , karaniwang naroon iyon sa anunsyo sa www.facebook.com/PSLLF/events o sa https://psllf.org/2020/05/07/updated-na-iskedyul-at-detalye-sa-pagpoproseso-ng-e-sertipiko-para-sa-panayaman-2020-libreng-e-seminar-sa-intelektuwalisasyon-ng-filipino-psllf50/ )
4) GAMIT ANG GMAIL ACCOUNT (NAKIKIUSAP PO KAMI NA HANGGA’T MAAARI AY HUWAG GAMITIN DITO ANG INYONG DEPED EMAIL ADDRESS O KAYA’Y ANG INYONG COMPANY/SCHOOL EMAIL ADDRESS, DAHIL NAPAKARAMI PONG BESES NA ANG MGA GANITONG EMAIL ADDRESS AY AYAW TUMANGGAP NG MENSAHENG MULA SA HINDI BAHAGI NG INTERNAL: NETWORK O KAYA NAMAN AY SA SPAM FOLDER DINADALA ANG AMING MENSAHE; GENTLE REMINDER PO NA SAKALING MAGPUMILIT KAYO NA GAMITIN ANG INYONG DEPED EMAIL O COMPANY/SCHOOL EMAIL AY WALA NA PONG REMEDYO SAKALING HINDI NINYO MATANGGAP ANG INYONG SERTIPIKO PARA SA LEKTURA 7 ONWARDS), sagutan ang akmang post-lecture evaluation form sa link na ito (NAKIKIUSAP PO KAMI NA APAT NA BESES NA I-CHECK KUNG TAMA ANG EMAIL ADDRESS AT PANGALAN NA INYONG ITINATYPE SA FORM; KUNG MALI ANG INYONG ITINYPE NA EMAIL AY HINDI PO MAKAKARATING SA INYO ANG E-SERTIPIKO, AT KUNG MALI NAMAN ANG SPELLING NA ITINYPE NINYO AY HINDI NA NAMIN PAPALITAN ANG SERTIPIKO DAHIL MULA LEKTURA 7 AY DAPAT NASANAY NA PO TAYONG LAHAT SA PROSESO):  https://psllf.org/2020/05/13/post-lecture-evaluation-form-panayaman-2020-ng-psllf50/
*MULA LEKTURA 7 ay dalawa hanggang tatlong lektura na po ang ilalagay sa isang post-lecture evaluation form, KAYA ANG POST-LECTURE EVALUATION FORM AY BUBUKSAN LAMANG PAGKATAPOS NG IKALAWA O IKATLONG LEKTURA (karaniwan naman po naming inaanunsyo sa www.facebook.com/PSLLF pagkatapos ng bawat lektura kung open na ang form o kung kailan ito bubuksan). MAGSAGOT PO KAAGAD PAGKA-OPEN NG FORM DAHIL KARANIWAN, hanggang kinabukasan lamang po nakabukas ang form (hanggang 5pm ng sumunod na araw).
5) Malalaman po ninyong natanggap namin ang inyong pagsasagot ng post-lecture evaluation form KUNG NAKATANGGAP DIN KAYO NG KOPYA NG INYONG SINAGUTANG FORM, SA INBOX NG INYONG EMAIL. Kung wala kayong natanggap na kopya sa inbox ninyo, IBIG SABIHIN PO, MALING EMAIL ADDRESS ANG NAI-TYPE NINYO SA FORM KAYA HINDI RIN KAYO MAKAKATANGGAP NG E-SERTIPIKO (dahil ang aming mensahe at ang kalakip na sertipiko ay mapupunta lang sa maling email address na itinype ninyo). Magfill-out po kayong muli ng form gamit ang TAMANG EMAIL ADDRESS para maremedyuhan ang problemang iyan. MULI, I-CHECK PO NINYO ANG INBOX NG INYONG EMAIL pagkafill-out ng form para malaman ninyo kung tamang email address na ang naitype ninyo.
6) MAGHINTAY NG 7 ARAW para sa iyong e-sertipiko. HINDI PO NAG-EENTERTAIN NG FOLLOW-UP DAHIL MALINAW NAMAN PO AT DETALYADO ANG ATING MGA ANUNSYO. ANTABAYANAN DITO ANG UPDATE SA MGA E-SERTIPIKO: https://psllf.org/2020/05/18/status-ng-pagpapadala-ng-e-sertipiko-para-sa-panayaman-2020-ng-psllf/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s