Parodiya ng Dahas sa Panahon ng “putang-inang idioto na corona”: Ang Kaso ng Pinahintulutang Pamumusong (Kawíng 5.2)

Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

Parodiya ng Dahas sa Panahon ng “putang-inang idioto na corona”: Ang Kaso ng Pinahintulutang Pamumusong (Parody of Violence in the Time of “putang-inang idioto na corona”: The Case of Permitted Pamumusong)

[p. 41-55] —– Rogelio P. Panuelos Jr.

~~~

Balik sa buong isyu: Kawíng Tomo 5 Bilang 2 (Disyembre 2021)

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s